Uvjeti korištenja

MOLIMO VAS DA POZORNO PROČITATE OVE UVJETE KORIŠTENJA PRIJE NEGO POČNETE KORISTITI OVU WEB STRANICU I PRIJE NEGO KUPITE BILO KOJI PROIZVOD ILI USLUGE NA OVOJ WEB STRANICI.

Ovim Uvjetima korištenja utvrđuju se pravni uvjeti vašeg korištenja ove web stranice, te uvjeti za vašu kupnju i/ili korištenje bilo kojih dobara ili usluga Herbalifea ili u vezi s poslovnom prilikom Herbalife (u daljnjem tekstu zajednički se nazivaju “Ponude”). Ovaj Uvjeti korištenja isto tako sadrže informacije o tome kako postati distributer Herbalifea.
Vaše korištenje ovih web stranica, uključujući i sve web stranice (zajednički nazvane: Stranica) i sve informacije, podatke, tekstove, programske pakete, slike, zvukove ili ostale materijale (u daljnjem tekstu zajednički nazvane: “Sadržaj”) koji su sadržani u njima, ili pak vaše korištenje ili kupnja bilo koje druge Ponude potvrđuje da prihvaćate ove Uvjete
korištenja , te vas trajno obvezuju na pridržavanje uvjeta ovih Uvjeta
korištenja . Ako ste nezadovoljni Stranicom ili drugim Ponudama, vaš jedini i isključivi pravni lijek je prestati koristiti Stranicu ili druge Ponude, osim ako u članku 6 Ugovora nije izričito navedeno drugačije (Herbalifeovo jamstvo kupcima).

1. IZMJENE I PREINAKE

Zadržavamo pravo da bilo u kojem trenutku:

Izmijenimo uvjete ovih Uvjeta korištenja;
Poboljšamo, proširimo, preinačimo ili ukinemo Stranicu ili druge Ponude, ili bilo koji dio Stranice ili drugih Ponuda, bilo u kojem trenutku i prema našoj isključivoj diskreciji.
Eventualne izmjene ovog Ugovora stupit će na snagu odmah nakon odgovarajuće obavijesti, koju možete dobiti elektroničkom poštom ili prikazom na Stranici (u daljnjem tekstu: “Obavijest”). Ako nakon takve Obavijesti koristite Stranicu ili druge Ponude, smatrat će se da ste prihvatili te izmjene. Svakako povremeno ponovo pregledajte ovaj Ugovor, kako biste bili sigurni da ste upoznati s njegovom najnovijom verzijom. Stranica ili druge Ponude s vremena na vrijeme mogu biti poboljšane, preinačene ili ukinute, djelomice ili u cijelosti, prema našoj isključivoj diskreciji. Poboljšanja, proširenja ili preinake Stranice ili drugih Ponuda podlijegat će ovim Uvjetima korištenja.

2. PRISTUP

Da biste mogli koristiti Stranicu, morate ishoditi pristup internetu i platiti sve pristojbe za takav pristup. Osim toga, morate osigurati da imate svu opremu koja vam je potrebna za pristup internetu. Vi snosite isključivu odgovornost za kupnju, spajanje, instalaciju, korištenje i održavanje sklopovlja, programskih podrški, telefonske usluge (kablovske ili druge) i usluge pristupa vašeg osobnog računala internetu, kao i za sve troškove povezane s tim. Vi ste isključivo odgovorni za pregledavanje vašeg sklopovlja i programskih podrški na računalne viruse i ostale slične probleme prije njihovog korištenja. Mi ne snosimo nikakvu odgovornost ni za kakve pogreške ili kvarove povezane s lošim radom ili kvarom vašeg sklopovlja ili programskih podrški.

3. PODOBNOST

Vi izjavljujete i jamčite da ste navršili najmanje 18 godina. Proizvodi Herbalife i poslovna prilika Herbalife ne mogu se nuditi, isporučivati niti prodavati niti u jednoj zemlji za koju prethodno nije dobiveno odobrenje od Herbalifea. Herbalife neprestano širi svoje poslovanje na nova tržišta, pa vas stoga molimo da povremeno pogledate ažurirane popise zemalja.

4. NEOVISNI HERBALIFE DISTRIBUTERI

Herbalifeovi proizvodi i usluge prodaju se kroz Herbalifeovu mrežu neovisnih distributera. Ne morate postati neovisni Herbalife distributer da biste kupili Herbalife proizvode i usluge. No, ako ste zainteresirani da postanete neovisni Herbalife distributer, molimo da nazovete Herbalife na +385 98 422 463.

5. WEB STRANICE NEOVISNIH HERBALIFE DISTRIBUTERA

Neovisni Herbalife distributeri mogu imati svoje vlastite web stranice na internetu. Isključiva je odgovornost svakog neovisnog distributera da osigura da je sadržaj njegove/njene web stranice točan i da u potpunosti udovoljava svim pravilima, smjernicama i postupcima Herbalifea, uključujući, ali se ne ograničavajući na Herbalifeova Pravila ponašanja i Pravila za distributere, Herbalifeova Dodatna pravila, Herbalifeova Pravila za Nutricionističke klubove, sve važeće savezne i državne propise, kao i sve važeće zakone i propise zemlje u kojoj živite ili radite. Molimo vas da pročitate odgovarajuće odredbe u Priručniku za karijeru koji je sastavni dio svakog Međunarodnog poslovnog paketa. Ako trebate dodatni primjerak Priručnika, molimo vas da nam se obratite na +385 98 422 463.

6. HERBALIFE JAMSTVO ZA KUPCE

Herbalife jamči za kvalitetu svakog proizvoda koji nosi ime Herbalife i potvrđuje da proizvodi proizvedeni za Herbalife ispunjavaju visoke standarde svježine i čistoće za proizvode koje kupci koriste. Uvjereni smo da će se naši proizvodi u svakom pogledu zadovoljiti naše kupce. No, ako kupac u maloprodaji bilo iz kojeg razloga nije potpuno zadovoljan bilo kojim proizvodom Herbalife kojeg je kupio od distributera Herbalifea, od distributera može zatražiti povrat novca u roku od trideset (30) dana od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac će dobiti uputu da proizvod – ili neiskorišteni dio proizvoda – vrati distributeru od kojeg je kupio taj proizvod. Distributer mora kupcu ponuditi da cijeli iznos cijene takvog proizvoda odbije od iznosa koji treba platiti za kupnju drugih proizvoda Herbalife ili mu ponuditi povrat punog iznosa kupovne cijene. Ovo jamstvo ograničeno je samo uvjetima izvjesnih pojedinačnih jamstava koja su priložena uz ili zapakirana s određenim proizvodima i ne vrijedi ni za jedan proizvod koji je namjerno oštećen ili zloupotrebljen.

7. VAŠI PODACI I VAŠA PRIVATNOST

Ako prilikom korištenja Stranice unosite vaše podatke, smatra se da ste suglasni da ćete davati točne, valjane i potpune podatke o onome o čemu vas se pita i da ćete te podatke primjereno održavati i ažurirati. Temeljem Politike zaštite privatnosti podataka mi smijemo otkriti trećim stranama podatke o vama koje prikupimo preko Stranice ili na drugi način. Za podrobnije informacije molimo da pročitate čitav tekst naše Politike privatnosti. Eventualne izmjene Politike zaštite privatnosti stupaju na snagu odmah po odgovarajućoj obavijesti. Vaše korištenje Stranice ili drugih Ponuda nakon takve obavijesti značit će da prihvaćate te izmjene. Svakako povremeno ponovo pregledajte Politiku zaštite privatnosti, kako biste bili sigurni da ste upoznati s njenom najnovijom verzijom.

8. PONAŠANJE KORISNIKA

Vi snosite odgovornost za sve Sadržaje koje nam šaljete. Stranicu ili druge Ponude ili bilo koju informaciju koju dobijete sa Stranice ili iz drugih Ponuda ne smijete koristiti za:

Ometanje drugih korisnika u korištenju Stranice ili drugih Ponuda;
Bilo kakvu protuzakonitu radnju;
Namjerno nagovaranje maloljetnika ili bilo kakvo nanošenje štete maloljetnicima;
Krivo predstavljanje sebe samih ili bilo kakve svoje pripadnosti;
Preinake, prilagodbe, podlicenciranje, prevođenje, prodaju, obrnuti inženjering, dekompiliranje ili rastavljanje bilo kojeg dijela Stranice ili drugih Ponuda;
Mijenjanje ili uklanjanje bilo kojeg autorskog prava, zaštitnog znaka ili drugih obavijesti o vlasničkim pravima;
“Uokvirivanje”, “zrcaljenje” ili “hiperpovezivanje” bilo kojeg dijela Stranice ili drugih Ponuda bez našeg prethodnog pismenog odobrenja; ili
povezivanje s bilo kojom stranicom unutar Stranice ili drugih Ponuda s bilo kojeg mjesta u mreži ili bilo koje web stranice na kojima se nalaze bilo kakve izjave o ljekovitim ili blagotvornim svojstvima bilo koje tvari, bez obzira na to proizvodimo li mi takvu tvar, ili je prodajemo ili distribuiramo.

9. KORIŠTENJE ELEKTRONIČKIH ADRESA NAVEDENIH NA STRANICI

Prilikom korištenja bilo koje od elektroničkih adresa koje ste dobili na ili preko Stranice ili drugih Ponuda, suglasni ste da ni jednoj osobi ili subjektu nećete prenositi:

nikakve Sadržaje koji su protuzakoniti, prijeteći, nasilni, klevetnički, vulgarni, opsceni, štetni, uznemiravajući, podmukli, narušavaju nečiju privatnost, puni mržnje ili im se može prigovoriti s gledišta rase, etničke pripadnosti ili nekog drugog gledišta, ili su predmetom ugovora o tajnosti podataka, ili predstavljaju povredu naših prava intelektualnog vlasništva ili drugih prava ili pak povredu takvih prava trećih osoba.

10. NAŠA VLASNIČKA PRAVA

Stranica i druge Ponude i programske podrške korištene uz Stranicu i druge Ponude sadrže informacije koje su zaštićene autorskim pravima, zaštitnim znakovima, zakonima o poslovnoj tajni, uslužnim žigovima, patentima i/ili drugim vlasničkim pravima i zakonima (u daljnjem tekstu zajedno nazvanim: “Zakoni o intelektualnom vlasništvu”). Osim toga, Sadržaj koji se nalazi u Stranici ili drugim Ponudama ili oglasima sponzora, u informacijama koje dobivate putem Stranice ili drugih Ponuda ili u informacijama koje dobivate od oglašivača zaštićen je Zakonima o intelektualnom vlasništvu. Suglasni ste da nećete mijenjati, iznajmljivati, posuđivati, prodavati, distribuirati ili stvarati izvedenice temeljem Stranice ili drugih Ponuda, u cijelosti ili djelomice, osim ako vas mi za to ne ovlastimo pismenim putem.

11. VAŠE ZAMISLI

Ako nam pošaljete bilo kakve zamisli, prijedloge ili svjedočanstva, mi imamo pravo potpuno besplatno koristiti to što ste poslali, onako kako smatramo prikladnim, što uključuje i pravo da takve sadržaje stavimo na internet. Vi možete poslati zamisli i materijale na ovu Stranicu samo ako ste ishodili odgovarajuće autorsko pravo i ostale dozvole za postavljanje takvih materijala, te nam dozvoljavate da takve materijale koristimo bez ograničenja. Suglasni ste da nećete kršiti niti povrijediti prava trećih strana, uključujući prava privatnosti, prava javnosti, te intelektualna i vlasnička prava, poput autorskih prava ili prava zaštitnih znakova.

12. SVJEDOČANSTVA

Svjedočanstva ljudi o iskustvima s proizvodima ili poslovnoj prilici, koja svjedočanstva objavljujemo na našoj Stranici ili drugim Ponudama, predstavljaju stvarna iskustva svakog od tih pojedinaca, samo su anegdotalna i mogu biti netipična.

13. LINKOVI

Mi smijemo davati linkove za web stranice ili resurse trećih strana. Činjenica da dajemo takve linkove ne znači da podržavamo bilo kakve informacije, proizvode ili usluge do kojih se može doći preko takvih linkova. Kako nemamo nikakvu kontrolu nad web stranicama ili resursima trećih strana, ne može nas se smatrati odgovornima za sadržaj takvih stranica ili resursa, kao niti za vaše oslanjanje na bilo kakve sadržaje koji se nalaze na takvim web stranicama ili resursima trećih strana.

14. POGREŠKE

Iako nastojimo održati cjelovitost Stranice i drugih Ponuda, ne dajemo nikakva jamstva na točnost ili potpunost Stranice ili drugih Ponuda. Ako mislite da ste otkrili pogrešku na Stranici ili drugim Ponudama, molimo vas da nam se obratite na broj +385 98 422 463 i da nam po mogućnosti date opis pogreške, njenu URL lokaciju i svoje podatke za kontakt. Mi ćemo poduzeti sve što je realno moguće da riješimo situaciju.

15. PREKID UGOVORA; IZMJENE

Mi smijemo ukinuti vaše korištenje i pristup Stranici ili drugim Ponudama u svakom trenutku i bilo iz kojeg razloga. Isto tako u svakom trenutku i bilo iz kojeg razloga možemo promijeniti način rada Stranice ili ukinuti Stranicu ili druge Ponude, u cijelosti ili djelomice, uz odgovarajuću obavijest vama ili bez takve obavijesti. Za ukidanje prava bilo koje od ugovornih strana nije potrebna obavijest o otkazu. Suglasni ste da nas nećete smatrati odgovornima ni za kakve neposredne, posredne, slučajne, posebne, posljedične ili primjerne gubitke ili štete koje bi proizašle iz činjenice da smo izmijenili ili ukinuli Stranicu ili druge Ponude ili da smo ukinuli vaš pristup Stranici ili drugim Ponudama.

16. OSTALE ODREDBE

Na ovaj Uvijete korištenja primjenjuju se zakoni Republike Hrvatske. Eventualni sporovi između vas i nas moraju se predati na odlučivanje sudovima smještenim u Republici Hrvatskoj. Ovi Uvjeti korištenja predstavlja cjelokupni sporazum između vas i nas u vezi sa Stranicom ili drugim Ponudama i ovi Uvjeti korištenja zamjenjuje sve prethodne pismene ili usmene sporazume koji su eventualno postojali među nama. Vi se neopozivo i bezuvjetno odričete svih prava ili pravnih lijekova koje biste mogli imati za potraživanje odštete i/ili opoziv ovih Uvjeta korištenja zbog bilo kakvog lažnog prikazivanja činjenica (a koje nije prijavno lažno prikazivanje činjenica) koje nije sadržano u ovim Uvjetima korištenja. Svoja prava ili obveze prema ovom Uvjetima korištenja ne možete prenijeti ni na koga bez naše pismene dozvole. U slučaju da nismo proveli bilo koju odredbu ovog Ugovora ne znači da se odričemo svog prava da istu takvu odredbu provedeno ubuduće. Naslovi članaka navedeni u ovom Ugovoru imaju samo informativni karakter i sami po sebi ne predstavljaju provedive odredbe ovih Uvjeta korištenja.

[Posljednji put revidirano 30. listopada 2019.]

[© 2019]. Vitalnost.org | Nezavisni Herbalife distributer. Sva prava pridržana.